مجتمع گوشت بقائی شاندیز

دهه حاضر ، زمان تکوین تحولی سریع در ارتقای بهداشت مواد غذایی در کشور ماست ، کارشناسان بهداشت بر این باورند که می توان با استفاده از فن آوری های جدید و اجرای روش های نوین بهداشتی در تولید و عرضه مواد غذایی ، سلامت و امنیت غذایی را تضمین نمود.در طیف وسیع مواد غذایی ، مواد پروتئینی به عنوان یکی از ترکیبات اصلی غذایی ، زمان ماندگاری کوتاه و آسیب پذیری بالاتری نسبت به سایر مواد غذایی دارند و تولید فرآورده های پروتئینی نیازمند دقت در رعایت کامل موارد و توصیه های بهداشتی و شرایط خاص می باشد هدف مجتمع گوشت بقائی تولید فرآورده های پروتئینی با کیفیت برتر است.