شعبه 1 : وکیل آباد 25 ، جنب فروشگاه چوب رنگ

تلفن: 36071110-051

شعبه 2 : شاندیز، روبروی رستوران پدیده ، بین ولی عصر 18 و 20

تلفن: 34281335-051

ایمیل: info@baghaeeshandiz.ir

شعبه شاندیز

شعبه وکیل آباد